MENU
Aula_close Layer 1

Om os

 

Rårup skole er lokalområdets folkeskole. Her mødes alle børnene fra skoledistriktet på kryds og tværs af klasserne.

Vi arbejder med faglighed, fællesskab og trivsel i vores dagligdag.

Vi arbejder på, at sikre at hver enkelt elev:

  • får tilpas faglige udfordringer
  • er en positiv del af fællesskabet
  • medvirker til at skolen er et sted, hvor man trives og lærer

På skolen vil man møde en kultur hvor:

  • der er plads til forskellighed i elevgruppen
  • hvor vi arbejder målrettet med den enkelte elevs sociale og faglige udvikling.
  • hvor vi forventer meget af skole-hjem samarbejdet.

For at understøtte fællesskabet på skolen, har vi morgensang tre gange om ugen, hvor hele skolen mødes. Der ud over har vi minimum to uger om året, hvor eleverne skal arbejde sammen på tværs af klasserne.

Det er vigtigt for os, at vi giver alle børn i skoledistriktet et godt skoletilbud og at både skole og hjem samarbejder om at de udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer, så de på bedste vis kan fortsætte deres uddannelsesliv og samtidig har de bedste forudsætninger for at lykkes i deres børne- og voksen-liv.

 

SFO

Vores SFO har ligeledes stor fokus på at ansvarliggøre børnene, så de igennem både frie og voksenstyrede aktiviteter udvikler alsidige og sociale kompetencer, og har det sjovt med de andre børn.

Vi arbejder på, at gøre børnene selvhjulpne, så de kan klare sig selv og lærer at tænke, før de handler.

Vi gør meget ud af, at det enkelte barn er i centrum for vores pædagogiske praksis.

Målet for os er, at gøre børn og forældre trygge og glade, så de trives og lærer i skolen.

 

På Rårup skole og SFO vil vi alle børn det bedste og forventer altid en åben dialog

 

Overbygning

For eleverne på Hornsyld, Rårup, Stenderup og Stouby skoler - fødeskolerne - er SIM den naturlige fortsættelse af skoleforløbet efter 6.klasse. Derfor arbejder de fem skoler tæt sammen i netværk, hvor der er fokus på såvel det faglige som det sociale. 

Vi prioriterer fagligt samarbejde på tværs i både dansk, matematik, sprogfag og naturfag. Lærerne og de faglige vejledere fra fødeskolerne inspirerer og sparrer med hinanden, og SIM supplerer med det, som er målet ved udgangen af folkeskolen. 

Herudover har de fem skoler fælles koordinerende vejledere i læsning og matematik. Begge vejledere er ansat på SIM men arbejder også på de fire fødeskoler. På den måde er der dels en rød tråd gennem alle fem skoler og dels et fagligt kendskab til den enkelte elev ved starten af 7.klasse. 

Det er vigtigt for os, at vores elever får kendskab til hinanden på tværs af de fire fødeskoler. Vi tror på, at et godt netværk mellem eleverne gør overgangen mere tryg, og derfor starter vi dette arbejde allerede i begyndelsen af mellemtrinnet med fællesskabsdag på 4.årgang og skakdag på 5.årgang. På 6.årgang intensiveres det sociale samarbejde, fordi skolestarten på SIM nærmer sig. Fødeskolerne inviterer hinanden til generalprøver på skolekomedierne, og der afholdes brobygningsdag på SIM i foråret, hvor eleverne blandes og prøver at gå i 7.klasse for en dag. 

Forældrene til kommende SIM-elever inviteres til rundvisning efter fællesskabsdagen. Det ordinære forældremøde på 6.årgang afholdes på SIM med fælles start på trappen, hvorefter der afholdes individuelle møder, og i foråret inviteres til to forældre-elevmøder. 

Herudover indgår ledelserne på de fem skoler i et tæt netværkssamarbejde.

 

Læs mere om SIM her.

Hedenstederne:

Rårup er en del af Hedenstederne. Læs mere om nærområdet her.